Spevnené plochy (chodníky, parkovacie plochy) a komunikácie

Zabezpečujeme kompletnú dodávku spevnených plôch a komunikácií.

  • Výkopové práce
  • Osadenie záhonových a cestných obrubníkov
  • Podsypy štrkopieskom
  • Vibrovanie
  • Kladenie rôznych druhov zámkových a veľkoplošných betónových dlažieb
  • Asfaltové povrchy
  • Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch /kanalizácie, uličné vpuste, odvodňovacie žľaby/

Prečo stavať s nami?

Skúsenosti

Naša spoločnosť Vám zaručuje dlhoročné a bohaté skúsenosti v oblasti stavebnej činnosti, ktoré sú zárukou kvalitne odovzdaných stavieb spokojným zákazníkom.

Zodpovednosť

Na prípravu a realizáciu všetkých stavebných prác vždy dohliada stavbyvedúci s oprávneným odsvedčením vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe s odborným zameraním „Pozemné stavby“

Odbornosť

S modernou technológiou, kvalitnou technikou a odborným potenciálom našich pracovníkov sa vieme prispôsobiť potrebám a požiadavkám zákazníkov.