Prístavba hasičskej zbrojnice v Briešti

Názov zákazky: „Prístavba hasičskej zbrojnice v Briešti“
Stavebník: Obec Brieštie
Lokalita: Brieštie
Zákazka realizovaná: 05/2022 – 07/2022
Hodnota zákazky: 30539,93 EUR