Stavebné úpravy chodníka – areál cintorína Turčianske Teplice

Názov zákazky: „Stavebné úpravy chodníka – areál cintorína Turčianske Teplice“
Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: 06/2022 – 08/2022

Hodnota zákazky: 5866,45 EUR bez DPH