Rekonštrukcia kultúrneho domu Turčianske Teplice

Názov zákazky: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Turčianske Teplice
Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: 06/2022 – 12/2022

Hodnota zákazky: 575046,66 EUR bez DPH