Oprava strechy na budove ÚPSVR Martin

Názov zákazky: „Oprava strechy na budove ÚPSVR Martin“
Stavebník: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Lokalita: Martin
Zákazka realizovaná: 04/2022 – 07/2022

Hodnota zákazky: 126996,31 EUR bez DPH