SO 01 Rekonštrukcia centrálnej zóny slúžiacej rozvoju cestovného ruchu – I. etapa

Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: v období október 2018 – november 2019
Hodnota zákazky: 117610,03 EUR bez DPH
Názov zákazky: “ SO 01 Rekonštrukcia centrálnej zóny slúžiacej rozvoju cestovného ruchu – I. etapa“

Opis stavebných prác:
– odstránenie starých asfaltov, obrubníkov, zemné práce
– ženie kanalizačných rúr
– podsypové práce ( štrkopiesky)
– pokládka betónovej dlažby
– elektroinštalačné práce pre verejné osvetlenie
– pokládka betónových žľabov s liatinovými poklopmi pre odvodnenie plochy do kanalizácie
– dodávka a montáž záhonových obrubníkov
– úpravy a zatrávnenie plôch okolia