Stavebné úpravy miestnej komunikácie – ul. Partizánska

Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Názov zákazky: „Stavebné úpravy miestnej komunikácie – ul. Partizánska“
Hodnota zákazky: 140018,81 EUR bez DPH
Zákazka realizovaná: v období júl – august 2021

Opis stavebných prác:
– vybúranie starých obrubníkov
– dodávka a montáž nových cestných obrubníkov
– vybúranie chodníka
– frézovanie cestnej komunikácie
– vyrovnanie šupátok a kanalizačných poklopov
– položenie ložnej a obrusnej vrstvy asfaltu