DÚ Trnava – oprava strechy

Názov zákazky: „DÚ Trnava – oprava strechy“
Stavebník: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lokalita: Trnava
Zákazka realizovaná: v období júl – október 2021
Hodnota zákazky: 122 451,01 EUR bez DPH

Popis stavebných úprav:
– odstránenie odhalených podkladových konštrukcií (bitumenový sklobit ) a vrchnej vrstvy ( bonský šindel)
– vytvorenie nového dreveného záklopu ( v časti degradácie) kotveného na podkladovú drevenú konštrukciu s následným umiestnením vrstvy geotextílie ako separačnej vrstvy skladby a uloženie novej strešnej krytiny z falcovaného plechu (eloxovaný hliník – od firmy Blachotrapez, farba tehlová, hrúbka 0,6 mm)
– konštrukcia plochých striech bola ošetrená natavením novej hydroizolačnej vrstvy strešnej roviny z celoplošne nataveného asfaltového pásu ELASTOdek 40 standart
– výmena bleskozvodu