Spojená škola Horné Rakovce 1440/29, odstránenie havarijného stavu – výmena okenných výplní

Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Hodnota zákazky: 63 291,67 EUR bez DPH
Názov: „Spojená škola Horné Rakovce 1440/29, odstránenie havarijného stavu – výmena okenných výplní“

Predmetom rekonštrukcie bolo odstránenie havarijného stavu drevených výplní okenných
otvorov na objekte Spojenej školy na Horných Rakovciach 1440/29. Jednalo sa
o demontáž a montáž 98 ks okien v rozmeroch špecifikovaných výkazom výmer a 1 ks
vchodových dverí. Nové okná boli zo 6 komorového profilu s izolačným trojsklom.
V rámci výmeny je bolo potrebné vymurovanie medziokenných pilierov, ktoré sú drevenej
konštrukcie. Súčasťou prác bola aj kompletná vnútorná a vonkajšia omietka nových pilierov.