Turčianske Teplice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Stavebník: VERÓNY OaS s.r.o.
Lokalita: Turčianske Teplice
Názov zákazky: „Turčianske Teplice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Hodnota zákazky: 96688,00 EUR bez DPH
Zákazka realizovaná: v období 2018

Opis stavebných prác:
– oprava sociálnych zariadení
– oprava a zateplenie suterénnych miestností
– zatepľovací systém fasády vrátane výmeny parapetov a atikových plechov
– nové solárne zariadenie
– dodávka výťahu pre imobilných