Martin, kas. 4.čsb., b.č. 36 a 56 – oprava zatekajúcich striech a odkvapových zvodov

Názov zákazky: „Martin, kas. 4.čsb., b.č. 36 a 56 – oprava zatekajúcich striech a odkvapových zvodov““
Stavebník: Ministerstvo obrany SR
Lokalita: Martin
Zákazka realizovaná: 09/2022 – 11/2022
Hodnota zákazky: 127588,19 EUR bez DPH