PDÚ D. Kubín – oprava garážových brán, odvodňovacieho žľabu

Názov zákazky: „PDÚ D. Kubín – oprava garážových brán, odvodňovacieho žľabu“
Stavebník: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lokalita: Dolný Kubín
Zákazka realizovaná: 06/2022 – 8/2022

Hodnota zákazky: 25524,57 EUR