Mestská tržnica

Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: júl – september 2021
Hodnota zákazky: 90 864,78 EUR bez DPH
Názov zákazky: „Mestská tržnica“

Predmetom zákazky bola výstavba Mestskej tržnice, objektu hygienických zariadení a spevnených plôch.

Opis stavebných prác:
MESTSKÁ TRŽNICA (časť tržnica)
– zemné práce
– zakladanie
– oceľová nosná konštrukcia
– drevená laťová výplň
– opláštenie obvodovej strešnej časti doskami FUNDERMAX
– strecha krytiny plechová
– podlahy a prístupové chodníky zo zámkovej dlažby

MESTSKÁ TRŽNICA (časť hygienické zariadenia)
– zemné práce
– zakladanie vrátane základovej dosky s ležatou kanalizáciou
– zvislé konštrukcie s YTONGU hr. 30 cm
– deliace priečky hr. 12,5 cm
– strecha drevená konštrukcia s tepelnou izoláciou a plechovou krytinou, časť opláštenia pris strešnej časti doskami FUNDERMAX
– zariaďovacie predmety ( umývadlá. WC, elektrický kotol)
– ústredné vykurovanie
– úpravy stien – keramické obklady, úpravy podláh – keramické dlažby