Stavebné úpravy schodiska s bezbariérovou rampou

Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: august – september 2019
Hodnota zákazky: 26 596,51 EUR bez DPH
Názov zákazky: “ Stavebné úpravy schodiska s bezbariérovou rampou“

Opis stavebných prác:
– odkop zeminy
– základová doska
– oporné múry
– zásypy štrkopieskom
– kladenie zámkovej dlažby
– kladenie schodových prefabrikovaných stupňov
– montáž oceľového zábradlia