Stavebné úpravy miestnej komunikácie – ul. Kollárova

Stavebník: Mesto Turčianske Teplice
Lokalita: Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: október – november 2021
Hodnota zákazky: 58 727,30 EUR bez DPH
Názov zákazky: “ Stavebné úpravy miestnej komunikácie – ul. Kollárova“

Opis stavebných prác:
– vybúranie starých obrubníkov
– dodávka a montáž nových cestných obrubníkov
– vybúranie starého chodníka
– nové podkladové vrstvy pod nový chodník
– dodávka a kladenie zámkovej dlažby na chodník
– frézovanie cestnej komunikácie
– vyrovnanie šupátok a kanalizačných poklopov
– položenie ložnej obrusnej vrstvy asfaltu