Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka

Stavebník: KUL SLOVAKIA s.r.o.
Lokalita: Bryndziareň, Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: ukončenie zákazky apríl 2019
Názov zákazky: „Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka“

Opis stavebných prác:
– búranie strešných konštrukcií
– nové strešné konštrukcie vrátane plechových krytín a zateplenia
– nové stropné konštrukcie
– výmena starých drevených okien za plastové okná
– sádrokartónové konštrukcie
– vnútorné omietky a maľby
– omietky fasád a zateplenie fasád
– podlahové povlakové krytiny
– keramické obklady a keramické dlažby
– nová elektroinštalácia, zdravotechnika, kúrenie, peletkový kotol
– nové vonkajšie oceľové schodisko