Obnova bytového domu a dodatočná realizácia logií

Stavebník: Spoločenstvo vlastníkov bytov
Lokalita: Turčianske Teplice
Zákazka realizovaná: v období október 2017 – marec 2018
Hodnota zákazky: 105 128,92 EUR bez DPH
Názov zákazky: “ Obnova bytového domu a dodatočná realizácia logií“

Opis stavebných prác:
– oprava a nové zateplenie podkrovných priestorov
– zatepľovací systém fasády bytovky
– oprava vnútorných priestorov pivníc